Exhibition (2011) at Da Wang Culture Highland Artist Residency, ShenZhen, Guangzhou, China

Exhibition (2011) at Da Wang Culture Highland Artist Residency, ShenZhen, Guangzhou, China